Όροι χρήσης

Εισαγωγή

Πριν συνεχίσετε τις αγορές σας, το ηλεκτρονικό κατάστημα www.vldfashion.com σας προτείνει να διαβάσετε τους παρακάτω όρους χρήσης. Η χρήση και η περιήγηση σας στο www.vldfashion.com συνεπάγεται την κατανόηση και την αποδοχή από μέρους σας των όρων χρήσης.

Το www.vldfashion.com αποτελεί διαδικτυακό τόπο και ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης ενδυμάτων και αξεσουάρ μέσω διαδικτύου και ανήκει στην ΜΙΧΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ με το διακριτικό τίτλο VIVA LA DIVA FASHION που εδρεύει ΜΕΤΩΝΟΣ 39, 15561, ΧΟΛΑΡΓΟΣ με Α.Φ.Μ. 129842030, και Δ.Ο.Υ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ και Αριθμό ΓΕΜΗ 201995.

Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης του δικτυακού τόπου www.vldfashion.com και αγοράς των προϊόντων που παρέχονται μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος (εφεξής οι «Όροι Χρήσης»), καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις περιήγησης σας στο www.vldfashion.com και χρήσης αυτού και του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και διέπουν τη σύμβαση πώλησης που συνάπτεται μεταξύ μας για την αγορά των προϊόντων μας  μέσα από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Πριν χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους ‘Όρους Χρήσης και να βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με αυτούς. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους Χρήσης, οφείλετε να μην προβείτε σε καμία ενέργεια τόσο στο Δικτυακό μας τόπο όσο και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, συμπεριλαμβανομένης και της απλής περιήγησής σας σε αυτό. Οποιαδήποτε ωστόσο ενέργεια σας στο www.vldfashion.com, όπως ενδεικτικά η περιήγησή σας σε αυτό, η εγγραφή σας στο Newsletter της Εταιρεία μας, ή η αγορά προϊόντων μας, λογίζεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης.

Η Viva La Diva Fashion διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει μονομερώς τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια ή/και όταν η τροποποίηση επιβάλλεται από το νόμο, ενδεχομένως και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση σας, πάντα ωστόσο στα πλαίσια των συναλλακτικών ηθών και των ορίων που θέτει ο νόμος. Η Viva La Diva Fashion αναλαμβάνει την υποχρέωση να σας ενημερώνει για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω του www.vldfashion.com. Οι τυχόν τροποποιήσεις θα ισχύουν από την ημερομηνία ανάρτησης τους στον παρόντα Δικτυακό τόπο. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων δεν καταλαμβάνει παραγγελίες τις οποίες έχετε ήδη κάνει.

Η χρήση του www.vldfashion.com και οποιαδήποτε συναλλαγή σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, γίνεται με δική σας αποκλειστικά ευθύνη.

Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα

Οι πληροφορίες που παρέχονται από το www.vldfashion.com είναι πλήρεις, αληθείς, έγκυρες και επικαιροποιημένες. Οι ανωτέρω εγγυήσεις τελούν υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν ή που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτέρας βίας.

Περιορισμός ευθύνης

Το www.vldfashion.com ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους.

Το www.vldfashion.com ευθύνεται μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια, σε περίπτωση βλάβης σας από πληροφορίες ή υπηρεσίες που το www.vldfashion.com παρέχει μέσω του δικτυακού τόπου.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.vldfashion.com δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επίσης το www.vldfashion.com ουδεμία ευθύνη έχει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Η ιστοσελίδα www.vldfashion.com είναι ο επίσημος διαδικτυακός τόπος του καταστήματος Viva La Diva Fashion. Το σύνολο του περιεχομένου των ιστοσελίδων, που αναρτάται από το www.vldfashion.com συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του www.vldfashion.com και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η Viva La Diva Fashion έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού της καταστήματος.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του Περιεχομένου των διαδικτυακών τόπων. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας του www.vldfashion.com ή οποιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το www.vldfashion.com ή/και το ηλεκτρονικό της κατάστημα ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα του www.vldfashion.com ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθεμίτου ανταγωνισμού.

Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεση τους στις ιστοσελίδες www.vldfashion.com δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Υποχρεώσεις Χρηστών

Οι χρήστες των ιστοσελίδων www.vldfashion.com αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν αυτές και το ηλεκτρονικό κατάστημα της Viva La Diva Fashion για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε Περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

Εγγραφή Μέλους

Η εγγραφή σας ως μέλος στο www.vldfashion.com δεν είναι απαραίτητη προκειμένου να διενεργήσετε μια αγορά από το Ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Με την εγγραφή σας θα έχουμε καταχωρημένα τα στοιχεία σας οπότε δε θα χρειάζεται κάθε φορά που κάνετε παραγγελία να τα συμπληρώνεται.

Με την εισαγωγή των ζητηθέντων προσωπικών σας στοιχείων (όνομα και επώνυμο, διεύθυνση, ταχυδρομικό κωδικό της τρέχουσας κύριας κατοικίας, τηλέφωνο, ισχύουσα διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου και την αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης και Συναλλαγών, γίνεστε Μέλος στο www.vldfashion.com και σας ανοίγουμε δικό σας Λογαριασμό Μέλους. Η εγγραφή και η συμμετοχή ως μέλος είναι δωρεάν, είναι προσωπική, αμεταβίβαστη και ανεκχώρητη.

Φέρετε εσείς την ευθύνη για τα στοιχεία που μας χορηγείτε και το www.vldfashion.com βασίζεται αποκλειστικώς και μόνον στις δηλώσεις σας αναφορικά με τα προσωπικά σας στοιχεία. Τα προσωπικά σας στοιχεία που μας χορηγείτε κατά την εγγραφή σας ως Μέλος, η Εταιρεία μας τα επεξεργάζεται αποκλειστικά για το σκοπό (α) της δημιουργίας λογαριασμού σας στο www.vldfashion.com μέσω του οποίου μπορείτε να παρακολουθείτε την πορεία της παραγγελίας σας, το ιστορικό των συναλλαγών σας www.vldfashion.com κ.τ.λ., (β) της επικοινωνίας μας μαζί σας αναφορικά με τις μεταξύ μας συναλλαγές (π.χ. για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας, για την ολοκλήρωση, αποστολή και παράδοση της παραγγελία σας, για την εξόφληση και την ασφαλή οικονομική μας συναλλαγή) και (γ) για την αποστολή σε εσάς στα στοιχεία που μας χορηγήσατε ενημερωτικού, διαφημιστικού και προωθητικού υλικού αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Εταιρείας μας, συμπεριλαμβανομένων και των συνεργασιών της με τρίτους.

Εγγραφή σε Newsletter

Η εγγραφή σας στο Newsletter της Viva La Diva Fashion πραγματοποιείται μόνο κατόπιν της δική σας ενέργειας η οποία απαιτεί τη συγκατάθεσή σας. Δεν αποτελεί υποχρεωτική διαδικασία για τη διενέργεια αγοράς από το Ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή για την παροχή άλλων υπηρεσιών μας, συμπεριλαμβανομένης και της απλής περιήγησής σας στο διαδικτυακό μας τόπο.

Η εγγραφή σας στην υπηρεσία Newsletter της Viva La Diva Fashion, ολοκληρώνεται με την εισαγωγή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (e-mail) στο αντίστοιχο πεδίο της σελίδας μας. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής σας και την ρητή συγκατάθεσή σας μπορείτε να λαμβάνετε από την Viva La Diva Fashion ενημερωτικό και προωθητικό υλικό για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, καθώς και συναφή διαφημιστικά μηνύματα. Αν κάποιος έχει γραφτεί στα Newsletter και επιθυμεί να διαγραφεί, μπορεί να αποστείλει email στο info@vldfashion.com και να διευθετηθεί το αίτημά του ή να πατήσει αυτόματα unsubscribe στο τέλος του κάθε Newsletter και να διευθετηθεί το αίτημά του. Περισσότερες πληροφορίες για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων αναφορικά με την αποστολή Newsletter θα βρείτε στη Πολιτική Απορρήτου.

Σύνδεσμοι στον δικτυακό τόπο www.vldfashion.com

Ο Δικτυακός Τόπος και οι επιμέρους ιστοσελίδες του, μπορεί να περιέχουν συνδέσμους προς ιστοσελίδες που διατηρούνται από τρίτους, των οποίων οι πληροφορίες και οι πρακτικές προστασίας δεδομένων είναι διαφορετικές από αυτές στο www.vldfashion.com. Η Viva La Diva Fashion δε φέρει καμία ευθύνη για τις πληροφορίες ή τις πρακτικές προστασίας δεδομένων που χρησιμοποιούνται σε ιστοσελίδες τρίτων. Συνιστάται, πριν την χρήση άλλων ιστοσελίδων, η ανάγνωση και κατανόηση των όρων χρήσης των και της πολιτικής απορρήτου τους. Η Viva La Diva Fashion δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων στις οποίες το www.vldfashion.com ενδέχεται να παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Η Viva La Diva Fashion σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των σελίδων στα οποία παραπέμπει, ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Γενικοί Όροι Πώλησης μέσω του www.vldfashion.com
Παραγγελία

Η διαδικασία αγοράς στο www.vldfashion.com είναι πολύ απλή.

  1. Αφού επιλέξετε το προϊόν που επιθυμείτε στο μέγεθος που επιθυμείτε, πατήστε “Προσθήκη στο καλάθι” στο αντίστοιχο πλήκτρο που εμφανίζεται στο προϊόν. Το προϊόν θα μεταφερθεί αυτόματα στο καλάθι αγορών σας όπου μπορείτε να μεταβάλλετε τη ποσότητα, να διαγράψετε το προϊόν ή να συνεχίσετε τις αγορές σας με άλλα προϊόντα.
  2. Όταν ολοκληρώσετε την επιλογή των ειδών πατήστε το πλήκτρο “Ολοκλήρωση αγορών” στο καλάθι αγορών και ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Μέθοδος Ολοκλήρωσης Αγορών

Δηλώστε εάν επιθυμείτε να εγγραφείτε στο σύστημα ή να ολοκληρώσετε την αγορά ως επισκέπτης.

Διεύθυνση Αποστολής

Δηλώστε την διεύθυνση αποστολής που επιθυμείτε

Τύπος παραστατικού

Δηλώστε εάν επιθυμείτε να παραλάβετε την παραγγελία σας με απόδειξη ή εάν επιθυμείτε την έκδοση τιμολογίου στην επωνυμία της εταιρείας σας. Στην δεύτερη περίπτωση θα πρέπει να συμπληρώσετε τα αντίστοιχα στοιχεία που εμφανίζονται μετά την επιλογή του τύπου παραστατικού ως τιμολόγιο.

Μέθοδος αποστολής

Η παράδοση των προϊόντων στον χώρο σας πραγματοποιείται με την ΕΛΤΑ Courier.

Το www.vldfashion.com σας επιτρέπει να συμπληρώσετε σχόλια για την παράδοση ή το ωράριο παράδοσης που επιθυμείτε.

Μέθοδος Πληρωμής

Δηλώστε τον επιθυμητό τρόπο πληρωμής της αξίας της παραγγελίας σας.

Σύνοψη Παραγγελίας

Ολοκληρώστε τον τελικό έλεγχο της παραγγελίας και των στοιχείων που δηλώσατε. Συμπληρώστε τυχόν σχόλια στην παραγγελία σας. Αφού συμφωνήσετε με τους όρους και τις προϋποθέσεις, συνεχίστε με το πλήκτρο “Υποβολή Παραγγελίας”

Όταν ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία θα λάβετε email με τα στοιχεία της παραγγελίας σας.

Τρόπος και Χρόνος Παράδοσης Προϊόντων
ΠροορισμόςΗμέρες ΠαράδοσηςΚόστος ΑποστολήςΚόστος Αντικαταβολής
Ελλάδα2-7 εργάσιμες ημέρες3€2€
Κύπρος7-10 εργάσιμες ημέρες10€3€
Κύπρος (express)2-4 εργάσιμες ημέρες20€3€

Οι παραγγελίες εντός Ελλάδος αποστέλλονται με την εταιρεία ταχυμεταφορών ΕΛΤΑ Courier. Οι παραγγελίες εντός Αττικής ή για τις μεγάλες πόλεις παραδίδονται σε 2-5 εργάσιμες ημέρες από την επομένη της παραγγελία σας, εφόσον τα προϊόντα είναι άμεσα διαθέσιμα. Οι παραγγελίες στην υπόλοιπη Ελλάδα παραδίδονται σε 3-7 εργάσιμες ημέρες από την επόμενη της παραγγελία σας.

Οι παραγγελίες στην Κύπρο αποστέλλονται με την εταιρία ταχυμεταφορών ΕΛΤΑ Courier, σε συνεργασία με την KRONOS EXPRESS μέσα σε 2-4 εργάσιμες ημέρες εφόσον ο πελάτης επιλέξει την express αποστολή της παραγγελίας του, εναλλακτικά ο πελάτης μπορεί να επιλέξει η αποστολή της παραγγελίας του να πραγματοποιηθεί με κανονική προτεραιότητα. Σε αυτήν τη περίπτωση οι αποστολές από την εταιρεία μας εκτελούνται εβδομαδιαίως κάθε Πέμπτη και ο χρόνος παράδοσης είναι 7-10 εργάσιμες ημέρες από την ημέρα αποστολής τους.

Στην περίπτωση που κάποιο προϊόν δεν είναι άμεσα διαθέσιμο σας ενημερώνουμε. Όταν η παραγγελία σας παραδοθεί στην courier, σας ενημερώνουμε με email, όπου αναφέρεται ο αριθμός αποστολής με τον οποίο μπορείτε να παρακολουθήσετε την πορεία της αποστολής. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να δείτε την κατάσταση της παραγγελίας σας μπαίνοντας στην ενότητα «Ο λογαριασμός μου». Αν η παραγγελία σας έχει παραδοθεί σε μια από τις συνεργαζόμενες εταιρίες ταχυμεταφορικής, έχετε την δυνατότητα να ενημερωθείτε για το πού βρίσκεται το δέμα σας, μέσω του αριθμού αποστολής, ο οποίος βρίσκεται αναρτημένος στη σελίδα «Ο λογαριασμός μου».

Έξοδα Αποστολής

Ενιαίο Κόστος Αποστολής για όλη την Ελλάδα: 3€ (Δωρεάν για Παραγγελίες άνω των 69€).

Η εταιρεία με την οποία συνεργαζόμαστε είναι η ΕΛΤΑ Courier. Για την Κύπρο τα έξοδα αποστολής είναι 10€ για απλή αποστολή και 20€ για express αποστολή. Οι αποστολές πραγματοποιούνται σε 7 έως 10 εργάσιμες και σε 2 έως 4 εργάσιμες αντίστοιχα, από την ΕΛΤΑ Courier σε συνεργασία με την KRONOS EXPRESS.

Τρόποι Πληρωμής
  • Με αντικαταβολή – Πληρώνετε με μετρητά την εταιρία courier κατά την παράδοση (κόστος αντικαταβολής 2€ για την Ελλάδα και 3€ για τη Κύπρο)
  • Με την πιστωτική σας κάρτα μέσω του ασφαλούς paycenter της Eurobank
  • Με PayPal
  • Με τραπεζική κατάθεση ή μέσω e-banking στον λογαριασμό Eurobank

Αριθμός Λογαριασμού: 0026.0281.75.0201546377
IBAN: GR0902602810000750201546377
Δικαιούχος: Μιχάλη Κωνσταντίνα

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, παρακαλείστε να αναφέρετε το όνομα σας και τον κωδικό της παραγγελίας σας, κατά την μεταφορά του ποσού.

Υπαναχώρηση

Έχετε στη διάθεσή σας 14 ημέρες για να υπαναχωρήσετε από την αγορά που τυχόν πραγματοποιήσατε μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, χωρίς να αναφέρετε τους λόγους ή να μας παρέχετε οποιαδήποτε εξήγηση (αναίτια υπαναχώρηση). Το δικαίωμα υπαναχώρησης ασκείται όταν θέλετε να επιστρέψετε το προϊόν που αγοράσατε από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, και να λάβετε πίσω τα χρήματα σας.

Σε αυτή τη περίπτωση επιβαρύνεστε με τα μεταφορικά σας που είναι 5€ για Ελλάδα και 20€ για Κύπρο, τα οποία αφαιρούνται από το ποσό που θα σας επιστραφεί, σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε την δικιά μας εταιρεία ταχυμεταφορών.

Η ως άνω προθεσμία των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, ασκείται από την επόμενη της ημέρας που εσείς ή πρόσωπο που τυχόν εσείς μας υποδείξατε ως αρμόδιο για την παραλαβή των προϊόντων σας (άλλο από τον μεταφορέα) αποκτήσατε τη φυσική κατοχή των αγορασθέντων αγαθών.

Διαδικασία Υπαναχώρησης: Για να ασκήσεις το δικαίωμα της επιστροφής των χρημάτων σου θα πρέπει μέσα σε 14 ημέρες να μας στείλεις συμπληρωμένη την αίτηση που βρίσκετε ΕΔΩ.

Η επιστροφή των προϊόντων χρεώνεται με τα έξοδα αποστολής (δεν συμπεριλαμβάνονται έξοδα αντικαταβολής που τυχόν έχετε πληρώσει).

Διευκρινίζεται ωστόσο ότι για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της επιστροφής χρημάτων, θα πρέπει το προϊόν να βρίσκεται στην άριστη κατάσταση που παραλήφθηκε χωρίς φθορές και να είναι πλήρες, εντός της αρχικής συσκευασίας του και να συνοδεύεται από όλα τα σχετικά έγγραφα. Όλα τα υποδήματα πρέπει να δοκιμάζονται σε τάπητα για την αποφυγή φθορών. Η Viva La Diva Fashion ΔΕΝ παραλαμβάνει προϊόντα τα οποία επιστρέφονται έχοντας βρομιές, φθορές, εκδορές, τσακίσεις και γενικότερα μας δημιουργούν την εντύπωση ότι αυτά έχουν υποστεί χρήση πέρα από την απαραίτητη για τη διαπίστωση της καταλληλόλητας αυτών.

Αντικατάσταση Προϊόντων

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε το προϊόν που παραλάβατε εντός 14 ημερολογιακών ημερών και να ζητήσετε την αντικατάστασή του με άλλο μέγεθος ή άλλο προϊόν.

Επιτρέπονται έως δύο συνεχόμενες αλλαγές. Οι αλλαγές των προϊόντων θα γίνονται στην τιμή της αγοράς τους και όχι στην τιμή που έχουν κατά τη χρονική στιγμή της αλλαγής. Οι αλλαγές γίνονται με τη διαδικασία «χέρι – χέρι» και τα έξοδα αποστολής είναι στα 5,00€ για Ελλάδα και στα 20€ για Κύπρο.

Κάθε επιστροφή γίνεται αποκλειστικά μέσω της εταιρείας που θα σας στείλουμε την αλλαγή. Εάν η επιστροφή πραγματοποιηθεί με οποιαδήποτε άλλη εταιρεία ταχυμεταφορών, είναι με ευθύνη και χρέωση του πελάτη.

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων και Συναλλαγών

Το www.vldfashion.com αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Σας Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Το σύνολο των πληροφοριών που σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε στην Viva La Diva Fashion δεν μπορούν να μεταβιβαστούν σε τρίτους. Επίσης, μπορείτε να αλλάξετε ή να διαγράψετε ανά πάσα στιγμή τα προσωπικά δεδομένα που έχετε δώσει στην Viva La Diva Fashion, επικοινωνώντας με το info@vldfashion.com.

Στην Viva La Diva Fashion σεβόμαστε βαθύτατα την σπουδαιότητα της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και συμμορφωνόμαστε πλήρως με τις βασικές αρχές επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, λαμβάνοντας πρωτίστως υπόψη τα δικαιώματά σας. Οι σκοποί της επεξεργασίας περιορίζονται στην διαχείριση της εγγραφής και την εκτέλεση των παραγγελιών σας μέσω του e-shop, η διαχείριση προωθητικών ενεργειών, η έρευνα ικανοποίησής σας, η επικοινωνία μας μέσω αποστολής Νewsletter και η επεξεργασία δεδομένων στο πλαίσιο εκτέλεσης σύμβασης με εργαζομένους και προμηθευτές. Νομιμοποιητικές βάσεις επεξεργασίας είναι η συγκατάθεσή σας, η εκτέλεση σύμβασης και το έννομο συμφέρον της Viva La Diva Fashion. Τα δεδομένα σας δεν διαβιβάζονται εκτός Ε.Ε. Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για όσο χρόνο επιβάλλεται από την κείμενη φορολογική, εργατική και ειδική νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και προστασίας καταναλωτή, βάσει του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας, ενώ στη συνέχεια τα ανωνυμοποιεί, τα καταστρέφει ή τα παραδίδει σε εσάς. Έχετε δικαίωμα να μας υποβάλετε αίτημα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, φορητότητας, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης και ανάκλησης της συγκατάθεσης σας εφόσον έχετε συγκατατεθεί για τη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Τα δικαιώματά σας μπορείτε να τα ασκήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση Info@vldfashion.com είτε ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Μέτωνος 39, 15561, Χολαργός. Μπορείτε επίσης να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr) σε περίπτωση που θεωρήσετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει τον ισχύον δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Περισσότερες πληροφορίες για την επεξεργασία των προσωπικών σας θα βρείτε στη Πολιτική Απορρήτου.